Geri Gönderme Merkezi Nedir?

Geri gönderme merkezi, Türkiye’de haklarında sınır dışı edilme kararı alınan, ikamet izni mevcut olup kesintiye uğrayan, giriş-çıkış kurallarını ihlal eden, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, haklarında idari gözetim kararı alınan yabancı uyruklu kişilerin ülkelerine geri gönderilmek veya idari gözetimde bulunmak için tutuldukları yerdir.

Geri Gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılır?

Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan kişilerin, geri gönderme merkezlerinden serbest bırakılmaları için öncelikle, deport kararına karşı başvuruda bulunulması gerekir. Deport kararına karşı İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru deport işleminin yürütmesini dava sonuçlanıncaya dek durdurur.

İkinci olarak, kişinin idari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Mahkeme’sine başvuru yapılması gerekmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki; deport kararı alınan kişilerin durumu, deport sebebi, deport kararı alınan kişinin uyruğu vb. hususlar geri gönderme merkezinden çıkış prosedürünü ve süresini değiştirecek olup, bu konuda kişiye özel başvuru yapılması gerekmektedir.

Deport Kararı Nasıl Kaldırılır?

İdari gözetimin süresi geri gönderme merkezinde en fazla 6 aydır. Bu süre içerisinde kişi hakkında sınır dışı edilme kararına karşı dava açıldığı zaman başvuran yabancı deport edilmez. Ancak geri gönderme merkezinde idari gözetim altında kalmaya devam eder. İdari gözetim, devamında zaruret olup olmadığı hususunun belirlenmesi amacıyla her ay gözden geçirilir. Bu idari gözetim tedbirinin en yakın kolluk mercine imza yahut farklı bir idari tedbire çevrilmek suretiyle geri gönderme merkezindeki idari tedbirin sonlandırılması Sulh Ceza Hakimliklerinin ya da idarinin tek taraflı olarak vereceği bir kararla mümkündür. İdari gözetim kararının kaldırılması ya da değiştirilmesi amacıyla, kişi aleyhine idari gözetim kararı alan idarenin bulunduğu yargı çevresindeki Sulh Ceza Hakimliklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki hallerde idari gözetimin devamında zaruret görülmeyebilir:

  • Sınır dışı etme kararının, yabancının idari gözetime alınmasından itibaren altı ay içinde yerine getirilemeyeceğinin öngörülmesi,
  • İdari gözetim altındaki yabancının, sınır dışı kararı alınmayacağına dair muhtemel emarelerin ortaya çıkması,
  • Yabancı hakkında idari gözetim kararı alınmasına esas teşkil eden kaçma ve kaybolma riskinin ortadan kalkması,
  • Yabancının gönüllü geri dönüş desteğine başvurması.

Yabancı, genelde idari gözetime başlamış olduğu geri gönderme merkezinde daimi tutulmamakta ve diğer geri gönderme merkezlerine sevk edilmektedir. Örneğin Tuzla Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetime başlamış olan bir kişinin daha sonradan Çanakkale Geri Gönderme Merkezi, Kayseri Geri Gönderme Merkezi, Iğdır Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiği görülmektedir. Bu durumda idari gözetim kararına itiraz başvurusu, sevk edilen ikinci yerde değil, idari gözetim kararının verildiği ilk yerdeki Sulh Ceza Hakimliklerinde yapılmalıdır. Aksi durumda mahkeme yetkisizlik kararı vererek dosyayı yetkili mahkemeye gönderecektir.

Deport Kararı Kaldırma ve Geri Gönderme Merkezin’den Çıkma

Yabancı uyruklu kişi, geri gönderme merkezinde idari gözetim altında ise, gecikmeden alanında uzman, yetkili kişilerden yardım almanız gerekmektedir. Ata Kurumsal Danışmanlık olarak bu sürecin başından sonuna kadar yanınızdayız. Hizmetimiz hakkında bilgi almak için 0539 939 36 89 numaralı telefondan ya da info@atakurumsal.com mail adresinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

About the Author: Av. Batın Yılmaz

Av. Batın Yılmaz
Av. Batın Yılmaz; Yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış İstanbul barosuna kayıtlı hukukçudur. Daha hızlı iletişim için bilgi@atakurumsal.com adresinden ulaşabilirsiniz

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.