Aile ikamet izni, yabancı eşe, ergin olmayan yabancı çocuğa veya bağımlı yabancı çocuğa, ikincil koruma sahiplerine, mültecilere ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlara verilir.

Aile İkamet İzni Nedir?

Aile ikamet izni kısaca Türk vatandaşı ile evli yabancılara verilen oturma iznidir.

Aile ikamet izni

Aile ikamet izni alabilecek yabancının aile statüsünde olması amaçlanmıştır. Aile ikamet izni ilgili kanunun “destekleyici” sıfatını verdiği kişiye bağlı olarak kazanılmaktadır. Bu izin destekleyicinin yabancı eşi ve çocukları için alınabileceği gibi, destekleyicinin eşine bağlı ama kendisinden olmayan çocukları için de alınabilmektedir.

Kanuna göre, yabancıların aile oturma izninden faydalanabilmeleri imkanı geniş tutulmuştur. Aile oturma iznine başvuracak yabancının destekleyicisi durumunda olan kişinin, Türkiye’de ikamet izinlerinden birine sahip bir yabancı olması esasen yeterlidir. Bu durumda destekleyici durumunda olan kişinin, en azından kısa dönem ikamet izni sahibi olması yeterli olacaktır.

Türkiye’de ikamet izni sahibi yabancıların ailesi bu izni alabileceği gibi Türk vatandaşlarının, mültecilerin veya ikincil koruma statüsü sahibi olan yabancıların aileleri de aile oturma izni alabilmektedir. Diğer bir ifadeyle aile oturma izninin alınmasında destekleyici, Türkiye’de ikamet izni sahibi veya mülteci ya da ikincil koruma statüsündeki bir yabancı olabilir. Kanun gereği bu kişi bir Türk vatandaşı da olabilir.

Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Verilir? 

Aile oturma izni her başvuruda en fazla 1 seneliğine verilmektedir. Birden fazla eş ile evlilik durumunda yalnızca bir eş için aile ikamet izni başvurusunda bulunulabilmektedir. Fakat diğer eşlerden olan çocuklar için aile oturma izni düzenlenebilir.

Diğer taraftan evli çiftlerin 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Çocukların aile oturma izni başvurularında varsa Türkiye dışında ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati gerekmektedir. Aile ikamet izni sahibi çocukların on sekiz yaşına kadar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim almaları için ayrıca öğrenci ikametine sahip olmaları gerekmemektedir.

Aile İkamet İzni İptal Olursa Ne Olur?

Aile oturma izni sahibi çocuklardan en az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalarak on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilirler. Türk vatandaşıyla evli yabancılar boşanmaları halinde en az üç yıl aile oturma izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni başvurunda bulunabilirler. Fakat yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmamaktadır. Aile ikamet izinlerinde çocukların doğum belgeleri apostil onaylı olmak zorundadır.

Aile ikamet izni 2

Aile oturma İzni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir;

 • Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak
 • Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
 • Tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek
 • Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak

Aile oturma izni ile  üç yıl Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk vatandaşlığına başvuru hakları vardır. https://www.atakurumsal.com/turk-vatandasligina-gecis/

Aile oturma izni almak veya aile oturma izni uzatmak için danışmanlık hizmetimize göz atın : Oturma izni danışmanlık

Aile ikamet izinlerinde kendi ülkelerinden alınan sabıka kayıtları apostil onaylı olmak zorundadır.

Aile ikamet izni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Türk Vatandaşıyla Evli Olanlar

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Evli olduklarını gösterir belge
 • Destekleyicinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Destekleyicinin kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

a)İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

b)Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

c) Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

d) Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu özel sağlık sigortası

 • Adli sicil kaydı (Uzatma başvurularında istenmez. Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Türkiye’de Bir Yıl Süreli İkamet İzni Bulunanlar, Çalışma İzni Olanlar, Mülteciler, İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Eşi

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Destekleyiciden pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
 • Destekleyiciden ikamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
 • Destekleyiciden evli olduklarını gösterir belge
 • Destekleyiciden kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

a) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

b) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

c) Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

d) Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu özel sağlık sigortası

 • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Ergin Olmayan Yabancı Çocuk – Bağımlı Yabancı Çocuk

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Destekleyiciden ikamet izni başvuru formu
 • Destekleyiciden nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
 • Destekleyiciden ikamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
 • Destekleyiciden ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi
 • Destekleyiciden kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

a) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

b) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

c) Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

d) Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu özel sağlık sigortası

 • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Türk vatandaşı ile evli yabancıların yasal hakları nelerdir?

 • Aile ikamet izni sahibi olurlar
 • Devlet hastanelerinde ücretsiz muayene edilirler
 • Çalışma izni almaları diğer yabancılara nazaran daha kolay olur
 • 3 yıl evlilik sürecinden sonra Türk vatandaşlığı için başvuru yaparlar.
 • Türk vatandaşı olduktan sonra KPSS ye girebilir devlet memuru olabilirler.
 • Türk vatandaşı olduktan sonra bağlı olduğu SGK sı üzerinden anne ve babalarını Türkiye’de ücretiz tedavi ettirebilirler.

Kaynak : https://www.goc.gov.tr/ikamet-izni-cesitleri

About the Author: Av. Batın Yılmaz

Av. Batın Yılmaz
Av. Batın Yılmaz; Yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış İstanbul barosuna kayıtlı hukukçudur. Daha hızlı iletişim için bilgi@atakurumsal.com adresinden ulaşabilirsiniz

1.007 Comments

 1. Avatar
  Meyro 3 Nisan 2024 at 23:59 - Reply

  Merhaba, benim çocuklarım Azerbaycan vatandaşı, ben Türk vatandaşıyla evliyim, kendim Azərbaycanlıyım, çocuklarımı baba izni olmadan mahkeme izni ile Türkiyəyə gətirib ikamet izni ala bilirmiyim? Mahkeme izni 18 yaşına kadar geçerlidir yurt dışına çıkarmak baba izni olmadan. BEN ÇOCUKLARIMI TÜRKİYƏYƏ GƏTİRİB O MAHKEME İZNİ KARARIYLA İKAMET İZNİ ALA BILIRMIYIM?

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 4 Nisan 2024 at 16:40 - Reply

   Merhaba, 18 yaşından küçük çocuklarına ikamet izni almak isteyen yabancıların çocuğun babasından muvafakatname alması zorunludur. Başka bir alternatifi bulunmamaktadır.

 2. Avatar
  Merdan 26 Mart 2024 at 19:49 - Reply

  Benim babam Türkiye’de kendisi Türkmen ama oturma izini var bende Türkiye gelirsem babamın oturma izini bana geçerli olurmi yaş 35 benim

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 4 Nisan 2024 at 16:42 - Reply

   Merhaba, 18 yaşından büyük çocuklar için aile ikamet izni alınamaz, kısa dönem ikamet iznine başvurulması gerekmektedir fakat şu an Türkiye’de kısa dönem ikamet izni verilmemektedir.

 3. Avatar
  Dilber 7 Ocak 2024 at 11:42 - Reply

  Merhaba ben Türkmenistan vatandaşi korona zamaninda kaçak kaldım şimdi türk vatandaşı ile evliyim resmi nikahimiz var ben kaçak durumda ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 8 Ocak 2024 at 18:00 - Reply

   Merhaba, evukat desteği ile sizi yasallaştırabiliriz. İlgileniyorsanız lütfen bilgi@atakurumsal.com a mail atınız.

 4. Avatar
  Hüseyin 18 Ağustos 2023 at 23:32 - Reply

  İyi akşamlar,

  ben Mavi Kartlı Alman vatandaşıyım. Alman vatandaşı olan eşim ile Türkiye’ye taşınacağız.
  İllede bir sabit gelir göstermek lazım mı?

  Yoksa bankada belirli miktarda bir para gösterirsek, geçimimizi kanıtlamak için geçerli mi?

  Yoksa kendi başına kısa dönem oturma izni başvurması daha mı mantıklı belirli bir miktar para göstererek?

  Çok teşekkür ederim.

  Bol selamlar

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 23 Ağustos 2023 at 20:56 - Reply

   Merhaba, mavi kartlı yabancıların ikamet izni almasına gerek yoktur fakat yabancı eşlerine kolaylıkla aile ikamet izni alabilirsiniz. GÖÇ idaresi gerekli görürse gelir belgesi isteyebilir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.