Çalışma izni başvurularında Bakanlık tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. Değerlendirme kriterlerine uygun olan işverenler başvuru yapabilirler ancak kriterlere uygun olan tüm başvurular olumlu olarak sonuçlanmamaktadır.

Çalışma Bakanlığı tarafından 6735 sayılı Uluslararası işgücü kanununa göre değerlendirilen çalışma izni başvurularının sonucunda onay veya ret kararı verilmektedir.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından çalışma iznine ret verilmesi halinde ilgili gerekçe işverene e-postayla bildirilmektedir.

Çalışma izni başvurularının ret gerekçeleri 6735 sayılı Kanunun 9. Maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

 • a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
 • b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan başvurular,
 • c) Yabancı çalıştırılması için sunulan gerekçesi yeterli görülmeyen,
 • ç) Yabancılara yasak olan meslekler için yapılan başvurular,
 • d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan,
 • e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
 • f) İçişleri Bakanlığınca bildirilen Türkiye’ye girişi sakıncalı görülerek izin verilmeyen yabancılara ilişkin olan,
 • g) Kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
 • ğ) Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan (Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olduğu durumlar hariç),
 • h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya verilen sürede eksiklikleri tamamlanmayan başvurular.

Bakanlık tarafından son dönemde en çok verilen ret gerekçeleri aşağıdaki şekildedir.

9-a bendi (uluslararası iş gücü politikasına uygun olmayan);

İşveren başvuru için gerekli kriterleri sağlıyor olsa bile 9-a bendi gereğince ret verilebilmektedir. Bu madde, Türk istihdamı sağlanabilecek ve İŞKUR’da yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşının çok sayıda başvuru yaptığı meslek kodlarında, yabancı uyruklu yerine Türk vatandaşının çalıştırılabileceği durumlarda ret gerekçesi olarak belirtilmektedir. Çalışma Bakanlığının amacı istihdamda Türk vatandaşlarının öncelikli olarak tercih edilmesine teşvik etmektir.

Garsonluk, temizlik işçisi gibi vasıfsız işlerde yapılan başvurularda da Türk vatandaşı çalıştırılmasına teşvik etmek amacıyla 9-a bendi gereğince ret verilmektedir.

9-e bendi (Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan);

Yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen işverenin Çalışma Bakanlığı tarafından istenen kriterleri sağlıyor olması gerekmektedir.

İşverenin sağlaması gereken kriterler şu şekildedir.

 • İş yerinde her bir yabancı için beş Türk istihdamı, iş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının 800.000 TL olması gerekmektedir.
 • Yabancının mesleğine uygun olarak Bakanlığın belirlediği tutarlar üzerinden maaş verilmesi zorunludur.

Ayrıca işveren bu kriterleri sağlıyor olsa bile şirketin uzun süre faaliyetinin olmaması, ekonomiye katkı sağlamaması ve cirosunun düşük olması durumunda da 9-e bendi gereğince ret verilebilmektedir.

9-c bendi; (Yabancı çalıştırılması için sunulan gerekçesi yeterli görülmeyen);

Yabancının niteliğinin ve eğitiminin çalışacağı iş için elzem görülmemesi, Türk vatandaşı personel bulunabileceğine karar verilmesi ve 9-a bendinde belirtilen benzer gerekçeler sebebiyle uygulanmaktadır. Özellikle son dönemde ülkemizde işsizlik oranının artması sebebiyle Bakanlığa sunulacak gerekçelerde yabancının tercih sebebinin, yetkinliklerinin belirtilerek detaylı gerekçe sunulması önemlidir.

9-d bendi; (Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan);

Başvuruda belirtilen yabancının görev tanımı ile eğitim ve yetkinliklerinin uyuşmaması durumunda başvuru reddedilir. Başvuru yapılan meslek kodu için yabancının Türkiye İş Kurumu meslekler sözlüğünde belirtilen minimum nitelikleri karşılaması gerekmektedir. Örneğin, kimyager olarak çalışması istenen yabancı uyruklu personel adayının bu alanda lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.

9-h bendi; (Kanuni süresi içinde yapılmayan veya verilen sürede eksiklikleri tamamlanmayan, başvurular);

Bakanlığın 2018 yılında e-imza ile online başvuru sistemine geçmesiyle birlikte yabancı çalışma izni başvuru sistemi otomatik olarak kanuni sürede yapılmayan yani süresi dolan ikamet izni ve çalışma izni ile yapılan başvuruları zaten kabul etmemektedir.

Başvuru yapıldıktan sonra Bakanlık değerlendirmesi sonucunda ek belge veya eksik belge talep edilmektedir. Eksik veya ek belge talebi işveren ve işveren vekilinin mail adresine gönderilmektedir. Talep edilen belgelerin 30 gün içinde tamamlanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 30 gün içinde eksiklerin tamamlanmaması halinde başvuruya ret verilmektedir.

Başvurunuzun reddedilmemesi için başvuru işleminin Bakanlık tarafından değerlendirilen tüm bu hususlara ve mevzuata uygun olarak doğru şekilde yapılması çok önemlidir.

ATA Kurumsal Danışmanlık tüm sektörlerde deneyim sahibidir, yabancının görev unvanı, alması gereken maaşı ve ülkenin konjonktürel durumuna göre çalışma izni gerekçelerinde uzmanlaşmıştır. Ret riskini en aza indirmek için bize ulaşabilirsiniz.

About the Author: ATA KURUMSAL

ATA KURUMSAL
Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.