.

Türkiye’de En Çok Hangi Sektörler Yabancı Personel Çalıştırıyor?

Türkiye’de yabancılara çalışma iznini işverenler alabilirler. Yabancılar sadece kendi adlarına şirket kurdukları zaman bağımsız çalışma izni alma haklarına sahiptirler, dolayısıyla yabancı personel çalıştırmak isteyen işverenler, yabancılar için çalışma izni almak zorundadır.

Yabancılar Türkiye’de en çok turizm, tekstil, ev hizmetleri, eğitim ve sağlık sektörlerinde çalışmaktadır. Yabancılara yasak meslekler haricindeki tüm iş kollarındaki işverenler aşağıdaki şartları sağlayabilmeleri durumunda yabancı personel istihdamı için Çalışma Bakanlığına başvuru yapabilirler.

Turizm sektörü:

Turizm işletme belgesi sahibi olan otel, apart, tatil köyü Vb… tüm turizm işletmeleri 10 tane Türk personel istihdamı yaptıktan sonra ihtiyacı kadar yabancı personel için çalışma izni alabilir.

Turizm işletme belgesi sahibi olmayan otel, apart, tatil köyü vb. tüm turizm işletmeleri belediyeden alınmış açma ruhsat belgesi ibraz edip her bir yabancı için en az 5 Türk SGK’lı personel istihdamı şartı sağladıktan sonra yabancı personele çalışma izni alabilir.

Turizm Sektöründe Yabancı Çalışma İzni İstatistikleri

Tekstil:

Her bir yabancı personel için 5 Türk istihdamı şartı bulunmaktadır. Tekstil şirketlerinin en az 100 Bin TL ödenmiş sermayesi veya geçmiş dönem cirolarının 800 Bin TL ve üzeri olması gerekmektedir.

Tekstil Sektöründe Yabancı Çalışma İzni İstatistikleri

Ev hizmetleri:

Ev hizmetlerinde eskiden kâhya, temizlikçi, uşak, Vb.… gibi unvanlarla yabancılara çalışma izni alınabiliyordu fakat son güncellemeler ile birlikte Çalışma Bakanlığı evinde sadece çocuk veya yaşlı bakımı için görevlendirilecek yabancılar için yapılan başvuruları onaylamaktadır. 15 yaşından küçük çocuk veya 65 yaşından büyük yaşlı bakımı için evinizde yabancılara çalışma izni alabilirsiniz. Ayrıca, doktor raporu olan bakıma muhtaç hastalar yaş kriterlerini sağlamasına bakılmaksızın yabancı için çalışma izni alınabilir.

Ev Hizmetleri Sektöründe Yabancı Çalışma İzni İstatistikleri

Eğitim sektörü:

Yabancı öğretmen, halkla ilişkiler personeli, misafir ilişkileri personeli olarak yabancı personel çalıştırmaktadır, fakat Çalışma Bakanlığı kurumda eğitim gören öğrenci sayısına göre izinleri belirli şartlar dahilinde onaylamaktadır. Ek olarak, her bir yabancı için 5 Türk istihdam kotası ve 100.000 TL ödenmiş sermaye şartını sağlıyor olması gerekmektedir.

Eğitim Sektöründe Yabancı Çalışma İzni İstatistikleri

Sağlık sektörü:

Sağlık turizmi yetki belgesi almış sağlık kuruluşları, hastaneler, klinikler sağlık turizmi acenteleri vb.. 10 Türk personel istihdamı sağlıyorlarsa ihtiyaç duydukları kadar yabancı personeli istihdam edebilirler. Yetki belgesi almamış hastane gibi kurumlarda çalışacak yabancı doktorlar için ödenmiş sermaye 100 Bin TL olması şartı ve her bir yabancı için 5 Türk istihdamı zorunludur. Hekim pratisyen veya doktor olarak çalışma izni alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yabancı adına ön izin belgesi alınmış olması gerekmektedir.

Sağlık Sektöründe Yabancı Çalışma İzni İstatistikleri

Sanayi sektörü:

Savunma, gıda, yazılım sektöründe mühendis olarak yabancı personel çalıştırmak için Çalışma Bakanlığı kurumu işyerinden aynı meslek grubunda en az 1 Türk çalışan istihdam edildiğine dair ücret bordrosu ve Türk çalışanın diploma belgesi istenmektedir. Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan yabancı mühendislerin Türkiye’de mühendis olarak çalışabilmeleri için öncelikle diplomaları için YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekmektedir.

Sanayi ve İmalat Sektörü Yabancı Çalışma İzni İstatistikleri

Dernek ve Temsilcikler:

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı dernekler veya temsilcilikler İçişleri Bakanlığının Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş temsilcilik açıldığına dair belge ve faaliyet belgesi  ile birlikte her bir yabancı personel için 5 Türk SGK’lı personel istihdamı sağladıktan sonra yabancı personel için çalışma izni alınabilir.

Diğer sektörler:

Genel olarak 100 Bin TL ödenmiş sermaye ve 5 Türk personel istihdamı şartı vardır. Yabancının yapacağı görev de bir Türk personel adayının bulunmaması halinde ilgili yabancıya çalışma izni alınabilmektedir.

Ticaret Sektöründe Verilen Çalışma İzni İstatistikleri

Bilişim ve Medya Sektöründe Yabancı Çalışma İzni İstatistikleri

Gıda Sektöründe Yabancı Çalışma İzni İstatistikleri

About the Author: ATA KURUMSAL

ATA KURUMSAL
Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.