Çalışma izni onaylandıktan sonra yabancı personel veya işveren kararı ile iznin bitiş tarihinden önce sonlandırılması mümkündür. Yabancı personel veya işverenin çalışma iznini iptal etmek istemesi durumunda mevzuata göre 15 gün içinde Bakanlığa bildirim yapılması zorunludur.

Çalışma izninin iptali ile ilgili durumları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Yurt dışından yapılan başvurularda çalışma izni onay işlemi Bakanlık tarafından tamamlandıktan sonra yani iznin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde yabancının Türkiye’ye giriş yapması gerekmektedir. Bu süre içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir.
  • Yabancının veya işverenin çalışma izni başvurusunu eksik, sahte veya yanlış bilgi ve belge ile yapmasının daha sonra Bakanlık denetimlerinde tespit edilmesi halinde Bakanlık verilen izni iptal etmektedir.
  • Bakanlık tarafından çalışma izni verilen yabancının çalışmaya başlamaması durumunda işveren tarafından bu durum Bakanlığa bildirilmeli ve çalışma izni iptal edilmelidir.
  • İşveren tarafından yabacının iş sözleşmesinin sonlandırıldığı durumlarda çalışma izni bitiş tarihinden önce çıkışı yapılmak isteniyorsa, işverenin iş kanunundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla iptal gerekçesi belirtilerek 15 gün içinde Bakanlıktan çalışma izni iptali istenmelidir.
  • Yabancı personel tarafından işyerinden istifa edilmesi durumunda işveren tarafından 15 gün içinde Bakanlığa online sistem üzerinden Dilekçe ile bildirilerek çalışma izni iptali talep edilmelidir.
  • Yabancı uyruklu vatandaşların Türk vatandaşlığına geçiş yapması durumunda işveren tarafından çalışma izni iptal işlemi yapılmalıdır.
  • Çalışma izni işveren üzerinden alındığında yabancı personelin işyeri değişikliği yapmak istediği durumlarda eş zamanlı olarak yeni işveren üzerinden çalışma izni başvurusu yapılması ve mevcut çalışma izni için iptal talebinde bulunulması gerekmektedir.

Çalışma iptalinin bildirimi işveren tarafından yapılması yasal sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen işverene 6735 sayılı Kanun gereği her bir yabancı için dört yüz Türk lirası ceza uygulanmaktadır.

About the Author: ATA KURUMSAL

ATA KURUMSAL
Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.