Yabancıların Türkiye’de yasal olarak çalışabilmeleri için geçerli bir çalışma iznine sahip olmaları gerekmektedir. Yabancıya verilen çalışma izni belirli süreleri kapsamaktadır.

Çalışma izni süresi biten yabancılar Türkiye’de yasal olarak çalışmaya devam edemezler. Bu nedenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izni süresinin bitmesine en geç 60 gün kala çalışma izni uzatma başvurusu yapılmalıdır.

Uzatma başvurusu yapıldıktan sonra çalışma izni süreniz bitmiş ve yaptığınız başvuru henüz sonuçlanmamış olabilir. Bu gibi durumlarda yaşanan mağduriyeti önlemek amacıyla Bakanlık “Çalışma İzni Süre Uzatma Müracaat Belgesi” adında bir belge çıkarmıştır.

Bu belge sayesinde, çalışma izni uzatma başvurusu yaptıktan sonra çalışma izni süreniz bitmiş dahi olsa çalışmaya devam edebilir ve ülkeden çıkış yapmak zorunda kalmazsınız.

Çalışma izni uzatma başvurunuzu yaptıktan sonra bu belgeyi muhakkak temin etmeli ve yasal süreniz bittikten sonra yanınızda bulundurmalısınız

Çalışma İzni Uzatma Müracaat Belgesi Neler İçeriyor?

Bu belgeye sahip olan yabancılar polis kontrollerinde ya da iş yeri teftişlerinde çalışma izinleriyle alakalı bir sorun yaşamamaktadır. Yabancının; yabancı kimlik numarası, adı soyadı, doğum tarihi, uyruğu ve çalıştığı ilin adıyla düzenlenen bu belgede mevcut çalışma izninin başvuru numarası, geçerlilik tarihi yer almaktadır. Ayrıca uzatma başvurusunun numarası, tarihi ve işyeri adı ile unvanı da belgede yazılı olarak bulunmaktadır.

Belgenin alt kısmında bulunan açıklamalar bölümünde ise şu açıklamalara yer verilmiştir:

-Yukarıda kimlik bilgileri bulunan yabancıya ait çalışma izni süre uzatma başvurusu Bakanlığımıza intikal etmiştir.

– Adına çalışma izni süre uzatma başvurusu yapılan yabancılar, izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren başvurunun değerlendirilmesi süresince ve her halükarda doksan günü geçmemek ve yapılan iş ile çalışılan işyerinin değişmemesi kaydıyla çalışmaya devam edebilir. Bu süre boyunca yabancının ve işverenin çalışma izninden doğan hak ve yükümlülükleri aynı şekilde devam eder.

– İşbu belge, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile Uluslararası İşgücü Uygulama Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi uyarınca düzenlenmiş olup çalışma izni süre uzatma başvurusu sonuçlanıncaya kadar, her halükarda bir önceki çalışma izni süresinin sona erdiği tarihten itibaren 90 (doksan) günü geçmemek üzere ve yapılan iş ile çalışılan işyerinin değişmemesi kaydıyla geçerlidir.

– İşbu belge, yabancıya ilişkin özel kanunlarda yer alan yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Yapılacak mesleğin veya işin icrasına ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.

– Çalışma izni süre uzatma başvurusunun sonuçlanma durumunu https://izinsorgula.csgb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Örnek Belge

About the Author: ATA KURUMSAL

ATA KURUMSAL
Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.