Sanayi ve imalat sektörleri oldukça geniş bir alanda hizmet veren sektörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yılların verileri incelendiğinde bu sektörlerde bir büyüme yaşadığı görülmüştür. Bununla birlikte sektörel bazda ihtiyaç duyulan iş gücünde de bir artış yaşanmıştır. Aşağıda sanayi ve imalat sektörüne dair 202 yılı yabancı çalışma izni istatistikleri bulunmaktadır.

Sanayi ve imalat sektöründe son yıllarda istihdam oranlarının artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Türkiye sanayi ve imalat alanında gelişmiş bir ülkedir. Dolayısıyla bu sektör en fazla istihdamın sağlandığı sektörlerin başında gelmektedir. Bununla birlikte yabancı uyruklu istihdamının da fazla olduğu sektörler olarak kaydedilmiştir.

2020 yılı verileri incelendiğinde sanayi sektöründe 7756 yabancı uyruklunun istihdam edildiği görülmektedir. Bununla birlikte imalat sektöründe ise 6036 yabancı için çalışma izni verilmiştir. Bu iki sektör birlikte ele alındığında sanayi ve imalat sektöründe 2020 yılında toplam 13792 yabancı uyruklunun istihdam edildiği görülmektedir.

Aylara Göre Sanayi ve İmalat Sektöründe Çalışma İzni Sayısı

Sanayi ve imalat sektöründe, vasıflı-vasıfsız personellerin dışında genel olarak mühendis istihdamı sağlanmaktadır. Dolayısıyla bu sektörlerde yabancı mühendis çalıştıracak olan iş yerleri, bakanlıkça belirlenen bazı çalışma izni kriterlerine uymakla yükümlüdür.

İş yerinde aynı meslek grubundan en az 1 Türk çalışan olduğuna dair ücret bordrosu sunulmalıdır. Ayrıca Türk çalışanın diploma belgesi istenmektedir.

Bununla birlikte; yurt dışında eğitim almış yabancı mühendisin, Türkiye’de çalışabilmesi için öncelikle diploma denklik belgesi alması gerekmektedir. Diploma denklik belgesi YÖK tarafından verilmektedir.

Aylara Göre Çalışma İzni Sayısı:

 • Ocak: 1296,
 • Şubat: 1379,
 • Mart: 703,
 • Nisan: 0,
 • Mayıs: 1,
 • Haziran: 1,
 • Temmuz: 3299,
 • Ağustos: 1172,
 • Eylül: 964,
 • Ekim: 1241,
 • Kasım: 2098,
 • Aralık: 1633.

İlginizi Çekebilir: Tekstil Sektöründe Yabancı Çalışma İzni İstatistikleri

Uyruklara Göre Sanayi ve İmalat Sektöründe Çalışma İzni Sayısı

Türkiye’de en fazla çalışma izni verilen yabancılar göç sebebiyle Suriye vatandaşlarıdır. Türkiye’de kayıtlı geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyondan fazladır. Bu sayının büyük bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Bununla birlikte çalışma izni verilen Suriyeli vatandaşlarının sayısı 62.369 olarak kaydedilmiştir.

Suriye’nin ardından Türkiye’de çalışma izni verilen uyruklar Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan, İran Kırgızistan olarak sıralanmaktadır. Sanayi ve imalat sektöründe de bu uyruklardan yabancılar çalışmaktadır. Bu uyrukların dışında Rusya, Azerbaycan, Endonezya, Çin gibi ülkelerden de çalışma izni verilen yabancı uyruklular bulunmaktadır.

Şehirlere Göre Sanayi ve İmalat Sektöründe Çalışma İzni Sayısı

Türkiye sanayi ve imalat alanında oldukça gelişmiş bir ülkedir. Dolayısıyla başta büyük şehirler olmak üzere hemen hemen bütün illerde bu sektörlerde faaliyetler sürdürülmektedir. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde sanayi sektörü gelişmiştir. Bununla birlikte sanayi ve imalat sektöründe yabancılara verilen çalışma izinleri incelendiğinde en fazla izin verilen iller; İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara olarak kaydedilmiştir. Bunun dışında en fazla çalışma izni verilen iller Gaziantep, Konya, Kahramanmaraş, Hatay olarak devam etmektedir.

Cinsiyete Göre Sanayi ve İmalat Sektöründe Çalışma İzni Sayısı

Türkiye’de; yabancı uyruklu erkeklere verilen çalışma izni sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Birçok sektörde olduğu gibi sanayi ve imalat sektöründe de erkek çalışan sayısı daha fazla olmuştur. Buna göre sanayi ve imalat sektöründe 9.654 yabancı uyruklu erkek istihdam edilmiştir. Bununla birlikte bu sektörlerde 4138 yabancı uyruklu kadın için çalışma izni verilmiştir.

About the Author: Av. Batın Yılmaz

Av. Batın Yılmaz
Av. Batın Yılmaz; Yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış İstanbul barosuna kayıtlı hukukçudur. Daha hızlı iletişim için bilgi@atakurumsal.com adresinden ulaşabilirsiniz

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.