Süreli çalışma izni, yabancıların belli bir coğrafi bölgede çalışmak için, belli bir meslekte, belli bir işveren ile sınırlı bir süre çalışması için verilen çalışma iznidir. Bu, çalışma izni ilk başvuruda en fazla bir yıl geçerliliğe sahiptir.

Süreli çalışma izni her yıl yenilenebilir ve yabancı aynı işveren için çalıştığı sürece, her yıl geçerliliği bir yıl daha uzatılabilmektedir. Bu tür çalışma izni başvurusu, ülke içinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır. Gerekli durumlarda başvuru, yurt dışında Türk Konsolosluğuna da yapılabilir.

İlginizi çekebilir: Türkiye’de Yabancılar Nasıl Çalışma İzni Alabilir?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle verilmektedir.

Süreli çalışma izninin geçerlilik alanını, Çalışma Bakanlığı; şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi unsurları temel alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Bakanlık bu kararını çalışma izni bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir.

Süreli Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir.

About the Author: Av. Batın Yılmaz

Av. Batın Yılmaz
Av. Batın Yılmaz; Yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış İstanbul barosuna kayıtlı hukukçudur. Daha hızlı iletişim için bilgi@atakurumsal.com adresinden ulaşabilirsiniz

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.