TURKUAZ KART NEDİR?

Turkuaz Kart, yabancı bilim insanlarına, sporculara, sanatçılara, Türkiye’den ev alan veya farklı yatırımlar yapan yabancılara süresiz çalışma ve oturma izni ayrıca öncelikli Türk vatandaşlığına geçiş hakkı sağlayan, aynı şekilde yabancının eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını da süresiz oturum izni sahibi yapan devrim niteliğinde yeni bir uygulamadır.

Turkuaz Kart Nedir?

Turkuaz kart;  Amerika’nın Green kartı gibi veya Avrupa Birliğinin Mavi kartı gibi düşünülebilir, fakat tam olarak aynı değildir. Green kart gibi sistemler niteliğine bakmasızın ucuz ve kalifiyesiz yabancı iş gücünü kendi ülkelerine çekmek için çalışır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ise nitelikli yatırımcı ve nitelikli iş gücünü Türkiye’ye çekmek için Turkuaz kart sistemini oluşturmuştur.

Turkuaz kart için geçiş süreci üç yıldır ve bir puanlama sistemi vardır. İlk üç yıl raporlarını düzenli verip puanlarını koruyan ve yükselten yabancılar süresiz Turkuaz kart sahibi olurlar, bu yabancılar +2 yıl sonra Türk vatandaşlığına başvurabilirler, Türk vatandaşlık başvurularını bakanlar kurulu onaylar.

Turkuaz kart sahibi olmak isteyen yabancılar ilk önce Türkiye’de yaşamaya devam edip etmeyeceklerine karar vermek zorundadırlar. Bu yüzden Türkiye’de kendinize ait bir evinizin olması size Turkuaz kartın kapılarını açabilir, fakat sadece evinizin olması geçiş sürecinizin tamamlanmasına yetmez, Turkuaz kart sahibi yabancılar maksimum bir yıl içinde çalışmaya başlaması gerekmektedir, iş hayatına dahil olamayan yabancıların kartları iptal edilir.

Türkiye’de resmi olarak çalışan yabancılar için de büyük bir fırsat, en az iki yıldır Türkiye’de çalışan yabancılar Turkuaz karta geçebilir, süresiz çalışma ve oturma iznine sahip olabilir, dilediği işverenin yanında prosedürlere boğulmadan çalışabilir veya kendi işini kurabilir, Askerlik ve oy kullanma haricinde Türk vatandaşlarından bir farkı kalmaz. Beş yıllık sürenin dolmasıyla Türk vatandaşlığına başvurabilir, 18 yaşından küçük olan çocuklar anında Türk vatandaşı olabilir, eşi 3 yıl sonra Türk vatandaşı olabilir.

Türkiye, bilim insanlarına her zaman saygıyla bakmıştır, yabancı bilim insanlarının Turkuaz kart başvuruları niteliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilip çok kısa süre içinde onaylanacaktır, yine uluslararası başarılara imza atmış yabancı sporcular sisteme kısa sürede dahil edilecektir.

Türkiye’nin tanıtımı yapabilecek, Türk kültürünü, Türk ahlakını, Türk mutfağını, turizmini, iş dünyasının tanıtımını dünyaya aktarabilecek yabancılar da Turkuaz kart sahibi olabilecekler, özellikle, yazarlar,  yazılımcılar ve girişimciler için büyük bir fırsatın kapısı devlet eliyle açılmış durumundadır. Türkiye’nin tanıtımı ile alakalı projelere büyük devlet destekleri bulunmaktadır.

Turkuaz Kart Başvurusu

Öncelikle bir konuda uzman mısınız? Veya Türkiye de yatırım yapabilir misiniz? Cevabınız evet ise Türkiye içinden veya başka bir ülkede ki Türk büyükelçilikleri vasıtasıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

Turkuaz Kart Nasıl Alınır?

Danışmanlık hizmetimizden faydalanın.

Turkuaz kart danışmanlık hizmetimiz sayesinde çok ekonomik ücretlerle Turkuaz kart başvurunuzu yapıyoruz. Başvurunuzun onaylanması ve Turkuaz kart programına alınmanız durumunda üç yıllık Geçiş Sürecinin yönetimini de biz gerçekleştiriyoruz.

Kendi dilinizde ve Türkçe yazılmış bir sözleşme ile bizden alacağınız hizmeti garanti altına almanızı sağlıyoruz.

Aşağıdaki uygunluk testini doldurun, danışmanlarımız sizinle iletişime geçsin, Turkuaz kart danışmanlarımız ile İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olarak iletişim kurabilirsiniz.

Türkiye’den ev alın, şirket kurun veya devlet hisselerine yatırım yapın, Turkuaz Kartı aldığınız gün Türk vatandaşlarına tanınan tüm haklardan yararlanın, 5 yıl sonra Türk vatandaşı olun.

Vergilerin düşük olduğu Türkiye’de şirketinizden bütün dünyaya fatura kesebildiğiniz gibi Türk Hükümetinin yabancı yatırımcılara vermiş olduğu sınırsız teşviklerden faydalanın.

Türkiye büyüyor ve büyümeye devam etmek için ilgilenen yabancılara her fırsatı tanıyor.

Türkiye’de yaşayan Turkuaz Kart sahipleri yabancılar, dünyada ki bütün ülkelere vize alıp seyahat edebilirler.

Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımında Türk vatandaşları ile eşit haklara sahip olursunuz. Kanunlar karşısında eşitsiniz.

Türkiye’de en karlı yatırım aracı gayrimenkuldür. Hızlı gelişen ekonomisi Türkiye’nin Avrupa Birliğine girme sürecini kısaltacaktır.

Dünyada 102 ülke Türkiye vatandaşlarına vize uygulamıyor, Türkiye merkezli şirketler hemen hemen dünyanın her yerinde ticaret yapıyorlar.

Yaptığınız yatırımı 5 yıl sürdürdükten sonra oturma ve çalışma izni yerine geçen TURKUAZ kartınız iptal edilir ve Türk kimliği verilir ve Türk pasaportu sahibi olursunuz.

Turkuaz kart sahibi olursanız sadece siz değil, eşiniz ve çocuklarınızda süresiz oturma izni sahibi olurlar.

Türkiye büyük oranda tüketim toplumu olmasına rağmen dünyanın en borçsuz ülkeleri arasındadır, ekonomisi kaya gibidir.

Akdeniz, Asya ve Avrupa kültürlerinin buluştuğu Türkiye’ye 2015 senesinde 40 milyon turist gelmiştir. Özellikle turizm ve servis sektörü bu fırsatı geliştirip büyütecek yatırımcılar aramaktadır.

Türkiye’de son 15 yılda geliştirilen yatırımların çoğu Amerika, Kanada, Rusya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa ülkelerden gelen yatırım grupları tarafından hayata geçirilmiştir.

Türkiye binlerce yıl tarihe ve insanlığa başkentlik yapmış Anadolu toprakları üzerinde kurulmuş Osmanlı İmparatorluğunun devamıdır, Türkiye de yaşayan insanlar kanunlar karşısında eşit ve özgürdür. Hiçbir konuda ırkçılık yoktur, Türkler adaletten ve doğruluktan vazgeçmemişlerdir.

Türkiye binlerce genç girişimcinin projelerine ortak olacak yatırımcılar aramaktadır, Türkiye de her şey bir yatırım aracıdır, alip sattığınız hiçbir şeyden zarar etmezsiniz.

Dünyada en kolay, en uygun oturma ve çalışma izni bugün Türkiye’de verilmektedir. Bu kadar avantajlı bir durum başka hiç bir dünya ülkesinde yoktur.

Turkuaz Kart hakkında Bilmeniz Gerekenler

Turkuaz Kartın Avantajları Nelerdir?

Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır. (*Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Ayrıca özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır) Başvurular 2020 yılının ikinci çeyreğinde başlayacaktır. 

Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar;

a) Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.
b) Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar.
c) Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki hükümlere tabidirler.
ç) Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.

(2) Bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmışsa, Turkuaz Karta sahip olan kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemezler.

(3) 25/9/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Turkuaz Kart sahibi ve yakını, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması ve geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Turkuaz kart sahibi yabancılar Türkiye’den emekli olabilir

Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak üzere, Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirirler.

Turkuaz Kart Alabilecek Yabancılar Kimlerdir?

Turkuaz Kart;

 1. Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
 2. Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
 3. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,
 4. Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,
 5. Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılara verilebilir.

Turkuaz Kart Nasıl Alınır?

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başvurusu olumlu sonuçlananlar uygulamaya alınır.

Bakanlıkça Turkuaz Kart verilmesi uygun görülenlerin, aşağıdaki konulara dikkat etmesi gerekmektedir.

 • Turkuaz Kart alanlar, ilk 3 yıl değerlendirmeye tabi tutulurlar. Yani Kart ilk seferde 3 yıl süre için verilir. Bu ilk 3 yıl içerisinde Bakanlık, Kart sahiplerinden bilgi ya da belge talep edebilir.
 • Geçiş süresi içinde, Kart sahibi olanların yaptığı faaliyet ve verdiği sözlerin tutulup tutulmadığı, bakanlık tarafından görevlendirilen bir uzman ekip tarafından takip edilecek.
 • Geçiş süresi sonunda, ilgili kanunun 15. maddesine göre Kartı iptal edilmeyen yabancıların, geçiş süresinin bitmelerine 180 gün kalmasından itibaren başvurması halinde, süresiz Turkuaz Kart verilir. Geçiş süresi bittikten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılır ve Turkuaz Kartları iptal edilir.
 • Turkuaz Kart sahiplerinin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, yakını olduklarını gösteren ve oturma izni yerine geçen belge verilir.
 • Turkuaz Kart alanlar, herhangi bir engele takılmaksızın, yurt dışında yaşayan ailelerini ülkemize getirebilir.
 • Turkuaz Kart almaya hak kazanan yabancılar, süresiz çalışma izni alan yabancıların sahip olduğu haklardan faydalanırlar.
 • Süresiz Kart alanlar, istedikleri takdirde Türk vatandaşlığına geçebilir. Askerlik, kamu görevlerine girme, seçme ve seçilme hakkı dışında kalan, genel sağlık sigortası gibi tüm haklardan yararlanabilir.
 • Turkuaz Kart alanlar, süresiz oturma izni almış sayılırlar.
 • Eğitim alanına katkı yapabilecek olan yabancılar
 • Bilim ve teknoloji alanında faydası olabilecek olan yabancılar
 • Ülkemize yatırım yapan veya yapacak olan yabancılar
 • Sahip oldukları mesleki tecrübe ile, ülkemize fayda sağlayacak olan yabancılar
 • Ülkemizde istihdam yaratabilecek olan yabancılar
 • Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunun önerdiği yabancılar
 • Akademik anlamda yaptığı çalışmalar tüm dünya tarafından kabul görmüş olan yabancılar
 • Yurtdışına büyük cirolarda ihracat yapan yabancılar,
 • Türkiye’de herhangi bir gayrimenkul sahibi olan ve bu gayrimenkulleri en az 3 yıl satmayacağına dair teminat veren yabancılar.

Başvuru yapabilecek.

Turkuaz Kart Başvurusu Nereye Yapılır?

Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmelik kapsamında başvurular e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyonu aracılığıyla yapılır. Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde sisteme yüklenen belgelerin kağıt ortamında Bakanlığa gönderilmesine devam edilir.

Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar Turkuaz Kart yakınına ikamet izni verilmesi işlemleri il göç idaresi müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

Başvurusu Nasıl Yapılır?

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılır.

Yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilir.

Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanır.

Turkuaz kart başvurusu için gerekli evraklar

Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir:

a) Başvuru dilekçesi,
b) Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
c) Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,
ç) Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde sayılan yabancılar bakımından;

 1. Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,
 2. Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,
 3. Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,
 4. Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,
 5. Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler ile benzeri,

belgeler içerisinden Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgeler.

Genel Müdürlük 5 inci maddede sayılan yabancılar bakımından her bir yabancı grubu için ayrı ayrı gerekli belgeleri belirlemeye, yeni belgeler eklemeye veya bu belgeleri değiştirmeye yetkilidir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanır.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıların yurtiçinden yapacakları başvurular bakımından yabancının geçerli ikamet iznine sahip olması şartı aranmaz.

Turkuaz Kart Sahibi Yakını Kartı Nasıl Alınır?

Turkuaz Kart sahibi yakını için Turkuaz Kart sahibi yakını kartı düzenlenir.

Düzenlenen bu kart, Turkuaz Kartın geçerlilik süresi içinde ikamet izni yerine geçer.

Turkuaz Kartın geçersiz hale gelmesi halinde yakını için düzenlenen bu kart da Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Turkuaz Kartın sınırlandırılması

Turkuaz Kart başvuruları ve değerlendirilmesi uluslararası işgücü politikası doğrultusunda belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir veya durdurulabilir.

Turkuaz Kart Sahibi Yakını İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusunun, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa yapılması esastır. Ancak, yurtdışından yapılan Turkuaz Kart başvurusunda, Turkuaz Kart sahibi yakınının ikamet izni başvurusu için gerekli bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların başvuruları Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla en geç doksan gün içinde Bakanlığa yapılabilir.

Turkuaz Kart sahibi yakını için yapılacak ikamet izni başvurusunda, yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu bakımından ise velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeler başvuruya eklenir.

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesi

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesinde uluslararası işgücü politikası doğrultusunda Genel Müdürlükçe belirlenen kıstaslar kapsamında oluşturulan puanlama sistemi kullanılır.

Puanlama sistemi kapsamında yeterli puanı alan başvurular olumlu değerlendirilir.

5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan yabancılar için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış uygunluk belgesinin bulunması halinde bu belge puanlamaya dahil edilebilir.

Lisans öğreniminin son yılında olan veya lisansüstü öğrenimi gören örgün öğretim öğrencilerinden öğrenim gördüğü alandaki yüksek becerisi, potansiyeli veya akademik çalışmaları ve araştırmaları ile üstün başarılı olanlar için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, öğrenim gördüğü kurum ile bu kurumda çalışan öğretim üyelerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınabilir.

Turkuaz Kart Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

Yabancıların nitelikleri bakımından Turkuaz Kart verilmeye uygun olduğuna dair Genel Müdürlükçe belirlenen ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygunluk belgesi düzenlenebilir.

* Uygunluk belgesinin şekli ve içeriği her bir yabancı grubu için ayrı ayrı olmak üzere ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanır.

* Genel Müdürlük uygunluk belgesi düzenlenmesi bakımından ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarını belirlemeye, değiştirmeye veya bunlara yenilerini eklemeye yetkilidir.

* Uygunluk belgesi, Turkuaz Kart başvurusunun olumlu değerlendirilmesine yönelik herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz.

Turkuaz Kart Puanlama Sistemi Nedir?

Puanlama sistemi 5 inci maddede sayılan yabancılar bakımından belirlenen nitelikleri baz alınarak ikinci fıkrada belirtilen kıstaslar doğrultusunda hazırlanır.

Puanlama sisteminin hazırlanmasında;

a) Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için; öğrenim durumu, öğrenim görülen yüksek öğretim kurumunun saygınlığı, ücret düzeyi, üst düzey yönetici olarak, uzmanlık gerektiren yüksek nitelikli işlerde veya Ar-Ge alanında çalışma veya mesleki deneyim, öğrenim ile iş ya da mesleğin uyumu, anadili dışında bildiği yabancı diller ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

b) Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için; belgelendirilen ya da taahhüt edilen yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi, yatırım yapılacak sektörün, bölgenin ve işin niteliği, Türkiye’de sahip olunan taşınır veya taşınmazlar ile fikri veya sınaî mülkiyet hakları ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

c) Bilim insanı veya araştırmacı için; akademik unvan, ulusal ya da uluslararası alanda bilinen yükseköğretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda çalışma veya mesleki deneyim, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patent, ticari marka veya lisans, inovasyon faaliyetleri, Ar-Ge alanında ya da bilişim, savunma, maden, enerji gibi ülke ekonomisi açısından stratejik sektörlerde önemli görevlerde çalışma ya da mesleki deneyim ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

ç) Yabancı sporcular için faaliyette bulunduğu spor dalında ferdi ya da kulüp lisansı ile ulusal ya da uluslararası ferdi ya da takım müsabakalarında aldığı dereceleri ya da ödülleri, mensubu olduğu spor kulübünün hukuki statüsü ile ilgili kulübün ulusal veya uluslararası başarıları, uyruğunda bulunduğu ülkede milli sporcu statüsünde olması ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

d) Fikir ve sanat eseri sahibi yabancılar için eserlerinin bilinirliği, ulusal veya uluslararası ödülleri ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

e) Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için; süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetleri, fikir ve sanat eserleri, Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetleri ve benzeri kıstaslar,

esas alınır.

Puanlama sistemlerinde değişiklik yapmaya veya bölge, il, sektör, işkolu veya meslek bazında farklılaştırılmış puanlama sistemleri belirlemeye ve bunları altı aylık dönemler itibarıyla yayımlamaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Turkuaz Kart başvurusunun reddedilme sebepleri?

Yapılan değerlendirme neticesinde:

a) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kıstaslarını karşılamayan,
b) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
c) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
ç) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
d) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
e) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,
f) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
g) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
ğ) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,

Turkuaz Kart başvuruları reddedilir.

Turkuaz kart Geçiş süresi çok önemli!

Turkuaz Kart ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir.

Genel Müdürlükçe, geçiş süresi içinde Turkuaz Kart sahibi yabancının faaliyetlerinin ve taahhütlerinin izlenmesi için bir uzman görevlendirilir.

Görevlendirilen uzman tarafından on iki aylık dönemler halinde şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenecek izleme raporu hazırlanır.

Yabancı, izleme raporu için gerek duyulan her türlü bilgi veya belgeyi on beş gün içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür. Bilgi veya belgelerin sistem üzerinden aktarılması esas olmakla birlikte Genel Müdürlükçe, kayıtlı elektronik posta dahil her türlü iletişim aracının kullanılmasına imkan sağlanabilir.

Uzman raporu doğrultusunda tespit edilen eksiklikler yabancıya bildirilerek giderilmesi için üç aylık süre verilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda geçiş süresi sonlandırılarak Turkuaz Kartın iptaline karar verilebilir.

Geçiş süresi içinde Genel Müdürlük tarafından yabancının yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinin incelemesi yapılabilir veya yaptırılabilir.

Geçiş süresi kaydının kaldırılması

Geçiş süresi kaydının kaldırılması talebi, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu sürede başvuru yapılmaması halinde Turkuaz Kart geçersiz hale gelir. Süre dolduktan sonra yapılan başvurular reddedilir.

Geçiş süresi kaydı, Turkuaz Kart sahibi yabancının talep tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili uzmanın hazırlayacağı nihai raporun olumlu olması halinde Genel Müdürlükçe kaldırılır.

İlgili uzman tarafından hazırlanan nihai raporun olumsuz olması halinde Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda geçiş süresinin uzatılmasına veya sonlandırılarak Turkuaz Kart’ın iptaline karar verilir.

Turkuaz Kartın süresiz hale gelmesi

Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen ve geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin talebi uygun bulunan yabancının Turkuaz Kart’taki geçiş süresi kaydı kaldırılır ve Turkuaz Kart süresiz hale gelir.

Kimler Turkuaz Kart Başvurusu Yapamaz?

Turkuaz Kart almak için gereken şartları taşısalar bile, aşağıdaki durumda olan yabancılar Turkuaz Kart başvurusu yapamazlar.

 • Türkiye’ye giriş ve çıkış yasağı olan yabancılar
 • Kamu sağlığını tehdit edecek türde hastalığı olan yabancılar
 • Kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit olabileceği düşünülen yabancılar

Turkuaz kart Danışmanlık Yetkili aracı kurumları

Geçiş süresi içerisinde izleme ve değerlendirme için Genel Müdürlükçe yabancıdan talep edilen her türlü bilgi, belge ve veriyi içeren raporlar, yetkili aracı kurum tarafından hazırlanabilir.

Yetkili aracı kurum Turkuaz Kart sahibi için hazırlanan raporları on iki aylık sürelerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür.

Sunulan raporun şekil ve içeriğine ilişkin düzeltme talepleri elektronik ortamda Genel Müdürlükçe yabancıya ve yetkili aracı kuruma bildirilir. Otuz gün içinde belirtilen değişikliklerin yapılmaması halinde raporlar geçersiz sayılır.

Turkuaz Kart Ücretleri Ne Kadar?

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca Turkuaz Kart sahibi yabancıdan çalışma izni ve ikamet izin harcı ve Turkuaz Kart sahibi yakınından ikamet izin harcı alınmaz.

Yabancıya verilecek Turkuaz Kart ve yakınına verilecek olan Turkuaz Kart sahibi yakını kartı 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca değerli kağıt olarak düzenlenir.

Turkuaz Kart İptal Sebepleri

Turkuaz Kart yabancının talebi dışında;

a) Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren; altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması,

b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

c) Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıtdışı çalıştığının tespiti,

ç) Yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti,

d) Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,

e) Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması,

f) 6458 sayılı Kanuna göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,

hallerinde iptal edilir.

About the Author: Av. Batın Yılmaz

Av. Batın Yılmaz
Av. Batın Yılmaz; Yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış İstanbul barosuna kayıtlı hukukçudur. Daha hızlı iletişim için bilgi@atakurumsal.com adresinden ulaşabilirsiniz

80 Comments

 1. Avatar
  Kerem 17 Ekim 2023 at 00:38 - Reply

  Hali hazırda yurtdışında kendi ülkesinde yaşayan yabancı uyruklu birisi Türkiye’de nitelikle personel sıfatıyla çalışabilmesi adına Turkuaz Kart başvurusu yapabilir mi?

  Başvuruların açılıp açılmadığına dair net bir bilgi bulamadım.

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 23 Ekim 2023 at 19:03 - Reply

   Merhaba, Turkuaz kart başvuru sistemi açılmadığı için sorunuza maalesef ki cevap veremiyoruz.

 2. Avatar
  Adina 7 Temmuz 2023 at 05:43 - Reply

  Merhabalar,
  Ben Türkiye’den mezun oldum Uluslararası Ticarette ve ihracat alanında 1buçuk sene çalıştım ben de turkuaz kart alabiliyor muyum

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 17 Ağustos 2023 at 22:53 - Reply

   Merhaba, hayır maalesef ki alamazsınız.

 3. Avatar
  Kaan 5 Mart 2023 at 19:57 - Reply

  Yönetmeliğin 14 Mart 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanıp, 25. maddesinin birinci bendi uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğini biliyoruz, fakat hala bakanlık başvuru almıyor ve henüz başvuru ekranı açılmamış. Konu ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmamakta ve başvuru imkanı bulunmamaktadır.

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 14 Mart 2023 at 15:44 - Reply

   Merhaba, bilgilendirme için teşekkür ederiz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 4. Avatar
  Ali akhlaqi 25 Şubat 2023 at 17:34 - Reply

  Merhaba ben Afganistanlıyım ve kardiyologum ve şu an devlet hastanesinde çalışıyorum turkuaz karta dahil olabilir miyim?

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 27 Şubat 2023 at 12:19 - Reply

   Merhaba, Turkuaz kart başvuru sistemi henüz açılmadığı için maalesef ki sorunuza cevap veremiyoruz.

 5. Avatar
  Salah 1 Ocak 2023 at 04:30 - Reply

  30 yıllık deneyime sahip bir elektrik mühendisi turkuaz kart alabilir mi?
  benim telefon no. 0537581xxxxx

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 17 Ocak 2023 at 23:03 - Reply

   Merhaba, Turkuaz kart şu an için uluslararası şirketlerine üst yöneticilerine verilmektedir, bu yüzden maalesef ki sorunuza cevap veremiyoruz.

 6. Avatar
  Ali Akbari 31 Aralık 2021 at 11:57 - Reply

  Merhaba ben Afganistan uyrukluyum Özbek asıllıyım 2015 ten beri türkiyede mülteci olarak yaşamaktayım.türkiyeden ftr sağlık sektöründen mezunum.acaba ben başvuru yapa bilimiyim

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 4 Ocak 2022 at 10:04 - Reply

   Merhaba, Turkuaz kart için henüz başvuru ekranı açılmaması sebebiyle şu an sorunuza maalesef ki cevap veremiyoruz.

 7. Avatar
  Sattar Türkmen oghlu 30 Eylül 2021 at 08:03 - Reply

  Merhaba Afganistan vatandaşiyim İstanbul da yaşıyorum bende alabilirmim bu kartı tirkmenim

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 1 Ekim 2021 at 12:53 - Reply

   Merhaba, yazımızda belittiğimiz şartlardan birini sağlamanız durumunda Turkuaz kart sahibi olabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 8. Avatar
  Meryem 27 Eylül 2021 at 20:32 - Reply

  Merhaba benim kocam pilot
  Turkuaz kartını ala bilir mi?

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 28 Eylül 2021 at 10:35 - Reply

   Merhaba, sorunuzun cevabı mail adresinize gönderilmiştir.

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.